پرسش هایی درباره چند حدیث
38 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » بهار 1380 - شماره 19 »(33 صفحه - از 103 تا 135)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گاه در لابه لای احادیث به روایت هایی برمی خوریم که از ناحیه سند و دلالت، با پرسش هایی روبه رو هستند. به بحث گذاردن این احادیث و روایت ها می تواند از یک سو در پالایش احادیثْ سودمند افتد و از دگرسو به فهم و تبیین پاره ای دیگر کمک کند و ناسازگاری های بدوی را مرتفع سازد. روشن است که عالمان در برخورد با چنین روایت ها روش و منهج واحدی را در پیش نگرفته اند. گروهی تسرّع در ردع و طرد دارند، چنان که گروهی دیگر کم تر چنین می کنند، بلکه در مرتبه نخست به تبیین و توجیه دست می زنند و در نهایت به سکوت و ردِّ دانش آن به...