اخبار فرهنگی
37 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 73 »(1 صفحه - از 144 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الفوائد الرضویه (البرکات الرضویه) الفوائد الرضویه (یا البرکات الرضویه) عنوان کتابی است از شیخ عباس قمی ـ نگارنده مفاتیح الجنان ـ درباره علما و اندیشمندان شیعی امامی در قرون گوناگون به ترتیب حروف الفبا که مؤلف آن را از سال 1332 هجری به بعد در دوران مجاورت خویش در مشهد مقدس نگاشته است. شیخ عباس خود در این باره در مقدمه الفوائد گوید: (این احقر قلیل البضاعه را از عنفوان جوانی… در خاطر فاتر بود که کتابی در رجال… در احوال علمای اعلام… بنویسم… لکن شواغل روزگار… مرا مانع بود از این که این خدمت را به پایان رسانم… تا در سنه 1332 [هجری]… به خاطرم رسید که پناه برم به امام اتقیا… حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا(ع)… پس اسباب سفر مهیا کردم و از دارالایمان قم به صوب ارض اقدس, توجه نموده… چون به برکت مجاورت ارض اقدس, فراغتی در خود دیدم… به نگارش این کتاب مستطاب ـ که در تراجم علمای امامیه است ـ پرداختم…)