معرفی های اجمالی
39 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1382 - شماره 81 »(13 صفحه - از 95 تا 107)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
خاستگاه و اساس شکل گیری و تدوین علوم قرآنی, (قرآن شناسی) است; شناختی اصولی از قرآن که باید محور همه مطالعات و تحقیقات در حوزه علوم قرآنی قرار بگیرد. ولی, نوع مباحث و کتب علوم قرآنی که تاکنون, چه در محافل علمی شیعی و چه در محافل علمی اهل سنت, شاهد آن هستیم, اغلب به یک شناخت سطحی از قرآن اکتفا نموده اند; زیرا, با این کاستی مهم روبه رو هستند که به دور از آموزه های سیره و سنت پیامبر(ص) و تعالیم مکتب اهل بیت(ع) که بر طبق حدیث ثقلین, قرآن شناسان حقیقی اند, تدوین شده اند; و اگر رجوعی به احادیث آنان بوده, از مرز استشهاد و تزیین فراترنرفته است; زیرا, اصلاً رویکرد قرآن شناسی و کسب محورهای آن از دیدگاه مکتب معصومین(ع) مطرح نبوده است. در نتیجه حتی احادیث نبوی, تحلیل ناشده در قلمرو مطالعات و تحقیقات علمای بزرگ علوم قرآنی رها شده است. (ر.ک: دکتر محمدعلی لسانی فشارکی, (قرآن شناسی, محور مطالعات قرآنی), گلستان قرآن, شماره های 126 و127, یکم و شانزدهم آبان ماه 1381)....