عبدالمک بن اعین
42 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » بهار 1381 - شماره 9 »(22 صفحه - از 25 تا 46)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از فرهیختگان سده دوم هجری عبدالملک‏بن اعین، برادر زرارة‏بن اعین، راوی معروف است. متأسفانه با آن‏که تعریف‏ها و توصیفات ارزنده‏ای از وی در لسان شریف امام صادق(ع) و اندیشمندان شیعه و سنی شده، ولی چهره وی بر برخی از رجالیون پوشیده مانده است. هرچند مقاله حاضر بحثی رجالی نیست اما تا اندازه‏ای زوایای گوناگون زندگی عبدالملک را بررسی نموده و به علل تضعیف وی از سوی پاره‏ای رجالیون اهل سنت اشاره کرده و به گونه‏ای نسبتا مفصل درباره (خاندان) اعین سخن می‏گوید. واژه‏های کلیدی: اعین، عبدالملک، امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، اصحاب....