امدادهای غیبی در دفاع مقدس
35 بازدید
محل نشر: مبلغان » شهریور و مهر 1384 - شماره 70 »(8 صفحه - از 86 تا 93)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهان و آنچه در اوست، از ذرات بسیار ریز تا کوه­های سر به فلک کشیده در عالم طبیعت، و موجودات جهان غیب از فرشتگان الهی و بهشت که بلندایش در فکر و اندیشة آدمی نمی­گنجد و عقل انسان از درک آن قاصر است، همگی در پرتو امدادهای الهی چهرة هستی به خود می­گیرند و فعالیت می­کنند. به سخنی دیگر و به تعبیری دقیق­تر، جز حضرت حق، آنچه عنوان هستی بر آن اطلاق می­شود، فقر و نیاز محض است و محتاج به خداوند. بر این اساس و با این نگاه می­توان بلکه باید اذعان کرد، در هر تکاپویی از هر موجود، مددی غیبی از سوی خداوند دیده می­شود. و بدون امدادهای غیبی، هستی از رخ جهان، رخت بر می­بندد...